บริษัท ไอดีอี ซอร์ซ จำกัด IDE SOURCE CO.,LTD.

759/20 หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 099 3526499
Email : [email protected]
LINE : 0993526499
  • รู้จัก HMI จอทัชสกรีนในวงการอุตสาหกรรม

รู้จัก HMI จอทัชสกรีนในวงการอุตสาหกรรม

HMI จอทัชสกรีน ย่อมาจาก Human Machine Interface หรือ Touch Screen Proface หรือ HMI Proface เป็นระบบจอสัมผัสที่มักจะพบในระบบอุตสาหกรรม ที่มีระบบเครื่องจักรต่างๆที่มีความซับซ้อน หรือเป็นระบบที่เอาไปสื่อสารกันระหว่างคนซึ่งเป็นผู้ควบคุม และเครื่องจักรที่ทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบ ทำให้เราสามารถควบคุมและรู้ความผิดปกติของการทำงานของเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


ปัจจุบันการใช้ HMI ที่เป็นจอทัชสกรีน ทำให้เราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น เพราะแสดงผลหน้าจอเป็นภาพกราฟิกของเครื่องจักรต่างๆ บนหน้าจอแบบสัมผัส ทำให้สามารถเห็นภาพการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ และสามารถเปิด-ปิดการทำงานของเครื่องจักรได้จุดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผ่านหน้าจอควบคุม ไม่ต้องเดินไปที่สวิตช์อีกต่อไป 


นอกจากนี้ ยังสามารถแสดงผลมาตรวัดต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานและการตัดสินใจ รวมถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานในส่วนต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องอาศัยแผงควบคุมการทำงานที่ใหญ่โตเทอะทะเช่นในอดีตอีกต่อไป ซึ่งไม่เพียงแค่ความสะดวกสบายเท่านั้น หากแต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานและการผลิตสินค้าได้มากขึ้นอีกด้วย